การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2559

โพสต์5 ก.ค. 2559 21:42โดยจรัญ น่วมมะโน   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 23:19 ]
สพฐ.โดยสถาบันภาษาอังกฤษ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2559  ณ  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อคัดเลือกตัวแทนของ สพม. เขต 24 เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป กำหนดแข่งขันในระดับ ม.1-3 และ ม.4-6  จำนวน  3  ประเภท คือ
1. Impromptu Speech
2. Story Telling
3. Multi Skills Competition

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2559