การจัดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (post-test online)

โพสต์6 ก.ค. 2559 09:01โดยจรัญ น่วมมะโน   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 07:49 ]
สพม.24 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. โดยความร่วมมือของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR รูปแบบ online ด้วยชุดการเรียนรู้ของ British English โดยมีครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพม. 24 จำนวน  33 คน เข้ารับการอบรม online ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้ดำเนินการจัดสอบ post-test online ในวันที่  29  มิถุนายน  2559  ณ ห้องประชุมโปงลาง สพม.24  ด้วยชุดข้อสอบของ Cambridge Metrica ประกอบด้วยทักษะที่ใช้ในการสอบ คือ Listening และ Reading ผลจากการสอบจะนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Post-test Online