ภารกิจปฏิบัติงาน/กิจกรรมนิเทศ

  • การจัดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (post-test online) สพม.24 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. โดยความร่วมมือของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR รูปแบบ online ด้วยชุดการเรียนรู้ของ British English โดยม ...
    ส่ง 9 ก.ค. 2559 07:49 โดย จรัญ น่วมมะโน
  • การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2559 สพฐ.โดยสถาบันภาษาอังกฤษ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 เม ...
    ส่ง 7 ก.ค. 2559 23:19 โดย จรัญ น่วมมะโน
  • การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ ศนฐ.จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ โดยจัดการอบรม การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท ...
    ส่ง 5 ก.ค. 2559 21:00 โดย จรัญ น่วมมะโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานและการนิเทศ ‎ข่าว สพฐ.